Particulier

Boer & van Wees helpen particulieren

Boer & van Wees Advocaten te Arnhem is een advocatenkantoor met veel kennis en ervaring in de civiele en bestuurlijke rechtspraktijk.

Ons kantoor bestaat uit een samenwerkingsverband van twee advocaten, mr. T.P. Boer en mr. P.G.W. van Wees. Beide advocaten zijn oud-kantoorgenoten en werken sinds 1 april 2013 samen in Arnhem.

Wij zijn nuchtere advocaten die midden in de samenleving staan. Wij geven heldere juridische bijstand waarbij wij tevens een reëel beeld voor u schetsen. Procedures pakken wij gedreven, creatief en pragmatisch aan. Daarbij voert zorgvuldigheid de boventoon. Wij hebben een sociale insteek, waarbij wij vinden dat iedereen in de maatschappij recht heeft op een advocaat in een juridische geschil. Derhalve hanteren wij redelijke tarieven en procederen wij tevens op basis van een toevoeging als cliënten daarvoor in aanmerking komen.

Het kantoor kenmerkt zich door een informele en persoonlijke sfeer met een hoge klantvriendelijkheid. Beiden advocaten zijn al jaren werkzaam in hun vakgebieden en beschikken over uitgebreide proceservaring.

Particuliere diensten

Personen en familierecht
Een zaak in het personen- en familierecht gaat vaak met heftige emoties gepaard. Boer & Van Wees Advocaten denkt aan uw belang, maar houden de verhoudingen tussen partijen en eventueel betrokken kinderen goed in de gaten.

Lees meer
Bestuursrecht
Boer & Van Wees Advocaten zijn gespecialiseerd in zaken tegen overheden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen.

Lees meer
Arbeidsrecht
Boer & Van Wees Advocaten houden zich bezig met het adviseren en procederen over een reeks van onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht. Onze aanpak kenmerkt zich door snelle en praktische oplossingen waarbij uw belang centraal staat.

Lees meer
Sociale verzekeringen en voorzieningen
De sociale verzekeringen en voorzieningen hebben betrekking op diverse soorten uitkeringen of voorzieningen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever. De desbetreffende overheidsinstantie neemt een besluit op uw aanvraag. Met dit besluit kan u het oneens zijn.

Lees meer
Verklaring omtrent gedrag (VOG), achternaam wijziging en wet wapens en munitie
Boer & Van Wees advocaten heeft uitgebreide kennis en ervaring met beslissing betreffende besluiten in het kader van de verklaring omtrent gedrag (VOG), het wijzigen van de achternaam en de wet wapens en munitie.

Lees meer
Algemeen verbintenissen recht
Iedereen sluit overeenkomsten en gaat verbintenissen aan. Bij Boer & van Wees Avocaten zien wij die overeenkomsten in alle soorten. Van consumentenkoop tot een ingewikkeld koopcontract voor ondernemingen: cruciaal is een goed advies. En wat als het mis gaat? Dan moet er direct actie worden ondernomen.

Lees meer
Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
Boer & Van Wees Advocaten zijn gespecialiseerd in de procedures betreffende de WSNP. Door omstandigheden kan het voorkomen dat u in een financieel uitzichtloze situatie terecht komt. Dan beidt de WSNP mogelijk een uitweg.

Lees meer
Goederenrecht
Het goederenrecht gaat over eigendom van en zeggenschap over roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten die daarop betrekking hebben. De eigenaar van een zaak heeft het meest verstrekkende recht, het eigendomsrecht.

Lees meer
Verzekeringsrecht
Het verzekeringsrecht behoort tot de specialisatie van Boer & Van Wees Advocaten. Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

Lees meer
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht is het recht dat aansprakelijkheid regelt. Daarbij moet niet enkel gedacht worden aan claims, want het rechtsgebied is veel omvangrijker. Begaat iemand een onrechtmatige daad jegens een ander (aldus, lijdt iemand schade door een gedraging van een ander) dan kan er in veel gevallen sprake zijn van een aansprakelijkheidskwestie.

Lees meer
Verzekeringsrecht
Het verzekeringsrecht behoort tot de specialisatie van Boer & Van Wees Advocaten. Wij beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

Lees meer