Zakelijk

Boer & van Wees is er ook voor zakelijke geschillen

Boer & van Wees advocaten in Arnhem staan zakelijke cliënten bij met juridische advies en procesondersteuning. Door uitgebreide advies- en proceservaring op de hieronder genoemde gebieden weten wij wat ondernemers juridisch nodig hebben en nodig vinden. Dit kunnen wij voor veel cliënten voor een betere tariefstelling dan andere kantoren, met name gelet op de flexibiliteit die wij hanteren alsmede het digitaal werken. Rechtsgebieden waarop wordt geadviseerd en geprocedeerd zijn:

  1. Ondernemingsrecht (bijvoorbeeld AvA’s, contracten met derden en financiering)
  2. Financieel recht ( financiele producten, wft en wwft, zorgplicht, toezicht en met name compliance ondersteuning);
  3. Goederenrecht
  4. Bestuursrecht (adviseren en procederen tegen beslissingen van overheidsorganen die negatief uitpakken voor uw onderneming en bedrijf).
  5. Arbeidsrecht

Zakelijke diensten

Ondernemingsrecht
Financieel recht
Verzekeringsrecht
Algemeen verbintenissen recht
Aansprakelijkheidsrecht
Arbeidsrecht zakelijk
Bestuursrecht
Goederenrecht