Zakelijk

Boer & van Wees is er ook voor zakelijke geschillen

Boer & van Wees advocaten in Arnhem staan zakelijke cliënten bij met juridische advies en procesondersteuning. Door uitgebreide advies- en proceservaring op de hieronder genoemde gebieden weten wij wat ondernemers juridisch nodig hebben en nodig vinden. Dit kunnen wij voor veel cliënten voor een betere tariefstelling dan andere kantoren, met name gelet op de flexibiliteit die wij hanteren alsmede het digitaal werken. Rechtsgebieden waarop wordt geadviseerd en geprocedeerd zijn:

  1. Ondernemingsrecht (bijvoorbeeld AvA’s, contracten met derden en financiering)
  2. Financieel recht ( financiele producten, wft en wwft, zorgplicht, toezicht en met name compliance ondersteuning);
  3. Goederenrecht
  4. Bestuursrecht (adviseren en procederen tegen beslissingen van overheidsorganen die negatief uitpakken voor uw onderneming en bedrijf).
  5. Arbeidsrecht

Zakelijke diensten

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht is een zeer breed en divers rechtsgebied. Van eenmanszaken en constructies van ondernemingsvormen tot AvA besluiten en contracten met derden, dit alles kan onderdeel uitmaken van het ondernemingsrecht.

Lees meer
Financieel recht
Het financieel recht is een deelgebied van het ondernemingsrecht. Bij dit rechtsgebied moet gedacht worden aan het recht dat verhoudingen tussen bijvoorbeeld financiële instellingen en ondernemingen regelt of financiële ondernemingen en consumenten.

Lees meer
Verzekeringsrecht
De sociale verzekeringen en voorzieningen hebben betrekking op diverse soorten uitkeringen of voorzieningen die worden verstrekt door de gemeente, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de werkgever. De desbetreffende overheidsinstantie neemt een besluit op uw aanvraag. Met dit besluit kan u het oneens zijn.

Lees meer
Algemeen verbintenissen recht
Iedereen sluit overeenkomsten en gaat verbintenissen aan. Bij Boer & van Wees advocaten zien wij die overeenkomsten in alle soorten. Van consumentenkoop tot een ingewikkeld koopcontract voor ondernemingen: cruciaal is een goed advies.

Lees meer
Aansprakelijkheidsrecht
Aansprakelijkheidsrecht is het recht dat aansprakelijkheid regelt. Daarbij moet niet enkel gedacht worden aan claims, want het rechtsgebied is veel omvangrijker.

Lees meer
Arbeidsrecht zakelijk
Boer & Van Wees Advocaten houden zich bezig met het adviseren en procederen over een reeks van onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht. Onze aanpak kenmerkt zich door snelle en praktische oplossingen waarbij de belangen van u steeds centraal staan.

Lees meer
Bestuursrecht
Boer & Van Wees Advocaten zijn gespecialiseerd in zaken tegen overheden. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen.

Lees meer
Goederenrecht
Het goederenrecht gaat over eigendom van en zeggenschap over roerende en onroerende goederen en zakelijke rechten die daarop betrekking hebben.

Lees meer